AMD Hajdina
PRIJAVNICA

Izvleček iz pravilnika – izključitev odgovornosti

Udeleženci so civilnopravno in kazensko odgovorni za povzročitev poškodb ali materialne škode, ki so nastale pred, med ali po
prireditvi. V vsakem oziru vozijo na lastno odgovornost in s predložitvijo prijave, v oziru na morebitno škodo, ki bi nastala v
povezavi z dogodkom, odstopajo od vsake pravice do vložitve tožbe proti organizatorjem, AMZS Šport, funkcionarjem, proti s strani
organizatorja dodeljenim odgovornim osebam in sodnikom, pomočnikom, voznikom ali katerikoli drugim osebam, povezanih z
organizacijo dogodka.


Vožnja s kartom izven proge je prepovedana. Vožnja v nasprotni smeri vožnje se kaznuje z izključitvijo. Vožnja z motornimi vozili na
območju prireditve je prepovedano (razen za organizatorje). Vsi prijavljeni so odgovorni za vse osebe, ki se v njihovi družbi zadržujejo na
mestu dogodka.

V primeru okvare, mora voznik svoj kart TAKOJ ustaviti ali potisniti na varno območje izven proge, sicer bo kaznovan s strani vodstva
dirke.

Posebno je potrebno upoštevati signalizacijo z zastavami.

Odstranitev seznamov rezultatov iz uradne oglasne deske je prepovedana in bo kaznovana.
Uvoz in izvoz iz predstartnega prostora (boksov) je označen kot tak in je zato treba temu primerno uporabljati. Neupoštevanje teh oznak v
času prireditve se kršitve kaznujejo in v primeru ponovitve kaznujejo z izključitvijo. Po potrebi je organizator upravičen do tega, da na
predlog vodje dirke opozarja udeležence, jim po potrebi naloži globe ali izključiti. Končni tehnični pregled se v skladu z vodstvom dirke
izvede posebej.

POZOR:
Na ekipni šotor mora biti odprt in hitro dostopen 6 kilogramski gasilni aparat z veljavno kontrolno nalepko! V »Parcu Ferme« in na področju
tehničnih pregledov je kajenje strogo prepovedano. Uporaba koles, kotalk in drugih transportnih sredstev mora potekati v hitrosti hoje, da na ta način ne pride do ogrožanja in dodatnih obremenitev za tretje osebe. Opažene kršitve se lahko kaznujejo brez posebnih kazenskih
postopkov s strani organizatorjev dirke.

Vsak sleherni voznik nosi polno odgovornost za svojo ekipo. Organizator opozarja, da se morajo vse prisotne osebe obnašati tako, da
na osnovi njihovega vedenja ne pride do ogrožanja in dodatnih obremenitev za tretje osebe. Ugotovitev grobih kršitev lahko privede
tudi do kazenskega pregona.

Prijavnico v PDF obliki si prenesete tukaj.

 

Sponzorji